相关试卷
当前位置:首页 > 初中语文试卷 > 试卷信息
2017届山东省滨州市无棣县九年级中考模拟语文试卷(解析版)
一、选择题
详细信息
1. 难度:简单

下面汉字注音完全正确的一项(   )

A. ()      镜(líng)   浑身(xiè)     咄逼人(duō)

B. 偻(gōu   渎(xiè)  尊君在(fŏu)     尽职守 kè)

C. (chà)      (nüè)      咬文字(jiáo )   罪行累(1èi)

D. 陌(qiān miù   轻怕重(niān   怒不可jiē

 

详细信息
2. 难度:简单

下列词语中没有错别字的一项(    )

A. 祭祀   繁衍     轻薄无聊     歇斯底里

B. 颓唐    愧怍     变换莫测       忧心忡忡

C. 隔膜    拮据     拈轻怕重        噶然而止

D. 商酌    胡诌     迫不急待        锲而不舍

 

详细信息
3. 难度:简单

下面句子中没有语病的一项是  (      )

A. 许多附近的妇女、老人和孩子都跑来看他们。

B. 通过与农民接触,使我从他们身上学到了很多优秀品质。

C. 这本小说完美地塑造了一个共产党员光辉的事迹。

D. 能否培养学生的思维能力,是衡量我们课堂教学是否成功的重要标志

 

详细信息
4. 难度:简单

下列句子中标点符号运用错误的一项是(     )

A. 大伙唱得最热闹的叫“金满斗会”。

B. “今天好热啊!——你什么时候去滨州?”张强对刚刚进门的小王说。

C. 语言,人们用来抒情达意。文字,人们用来记言记事。

D. 北京紫禁城有四座城门:午门、神武门、东华门和西华门。

 

详细信息
5. 难度:简单

下列说法不正确的一项是      (     )

A. 书信与普通文章的区别,主要在体例格式上而非内容上。在书信中可以记叙事情,描写景物,说明事物,抒发情感,也可以发表对人生和社会的议论。

B. 对联是汉语特有的文学形式,通常用毛笔竖写,贴挂时,上联居右,下联居左。

C. 俄国诗人普希金《假如生活欺骗了你》,直接用劝说的口吻,对世人进行嘱咐。

D. 《变色龙》是一篇讽刺小说,作者是法国批判现实主义作家契诃夫,他与美国小说家欧﹒亨利、法国小说家莫泊桑称为”世界短篇小说三巨匠“。

 

详细信息
6. 难度:中等

下列句子语序排列正确的一项是(       )

《中华诗词大会》的走红体现了中国诗词是浩若烟海。        。                                         

①中华文脉绵延相传,牢牢扎根于民间,再次验证了习近平总书记关于文化自信是更基础、更广泛、更深厚自信的重要判断。

②去年我们全国政协开展的91项视察调研活动,其中至少有21项与文化文艺有关,可见对这方面是很重视的。

③全国政协各级组织高度重视,坚持文化自信,弘扬中华文化。

④8月份还召开了以文艺繁荣为主题的议政性常委会。

⑤政协章程明确规定,人民政协要通过各种形式积极传播先进文化,弘扬和培育民族精神。

⑥今年,全国政协已经安排围绕“坚持文化自信,讲好中国故事”展开调研,还要召开专题协商会。

A. ①②③④⑤⑥    B. ①③⑥④②⑤    C. ①⑤③②④⑥    D. ②④⑥①⑤③

 

二、名句名篇
详细信息
7. 难度:简单

默写

(1)人生自古谁无死? ____________。(文天祥《过零丁洋》)

(2)   _____________,西北望,射天狼。(苏轼 《江城子 密州出猎》)

(3)   _____________,思而不学则殆 。(《论语<十二章>》)     

(4)江山代有才人出, _____________。(赵翼《论诗》)

(5)万里赴戎机, _______________。______________,寒光照铁衣。(《木兰诗》)

(6)《爱莲说》中与“质本洁来还洁去,不教污淖陷渠沟”。意思相近的名句 _______________________    , _____________      

(7)《酬乐天扬州初逢席上见赠》中借用典故,表达了诗人对旧友的怀念之情的句子是: _______________________           _____________。

 

三、文学作品阅读
详细信息
8. 难度:简单

名著阅读

    经过这么一番长途跋涉后,我休息了一个星期,尽情地吃喝一通。这期间,一个重要任务是为鹦鹉波尔做一个笼子。它已非常驯服,与我相处得很融洽。我记起圈起来的那只小山羊,打算去把它带回家来,或给它喂点食物。我去了,发现它还在老地方,因为它根本出不去。小羊已经饿得奄奄一息,我赶紧出来砍一些能找到的树枝和灌木,扔进围篱喂它。喂完后,我用绳子拴住它,带它离开。其实我根本没有必要拴它,它饿怕了,变得非常驯服,像只狗似的跟着我,我不断喂它,它变得那么温驯、可爱,很快就加入到我的宠物行列,以后再也没离开过我。

⑴选文中的“我”是           ,后来选文中的“我”成为千千万万青年心中“            ”的代名词。

⑵“我”被抛到荒岛前有过多次出海远游的经历。根据原著,请简要概括其中两次远游的遭遇。

 

四、综合性学习
详细信息
9. 难度:中等

综合性学习

    某班举办了“我爱家乡”的综合性学习活动,下面是活动中的两项内容,请你参加并完成以下任务。

(l)【寻访家乡名人】请从下面备选的滨州历史名人中选一位作简要介绍。

  备选名人:孙武、杜受田、范仲淹

   示例:鲁迅,现代文学家、思想家、革命家。著《彷徨》,作《呐喊》,以笔代戈,战斗一生,铸就“民族魂”。

(2)【遍数家乡特产】请选择你家乡的一种名优特产,为其拟写一则宣传语。(不超过20字)

 

五、诗歌鉴赏
详细信息
10. 难度:简单

阅读下面的古诗,完成小题

武陵春

李清照

 

风住尘香花已尽,日晚倦梳头。物是人非事事休,欲语泪先流。

  闻说双溪春尚好,也拟泛轻舟。只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁。

1.这首诗描写了那个季节?由哪个句子可知是这个季节?

2.请你说说对"只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”这句诗的理解?

 

六、文言文阅读
详细信息
11. 难度:中等

(二)阅读文言文完成小题

邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”其妻曰:“君美甚,徐公何能及君也!”城北徐公,齐国之美丽者也。忌不自信,而复问其妾曰:“吾孰与徐公美?”妾曰:“徐公何能及君也!”旦日,客从外来,与坐谈,问之客曰:“吾与徐公孰美?”客曰:“徐公不若君之美也。”明日徐公来,孰视之,自以为不如;窥镜而自视,又弗如远甚。暮寝而思之,曰:“吾妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也。”

  于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。”

  王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐.此所谓战胜于朝廷。(《邹忌讽齐王纳谏》)

(乙)晋文公攻原①,裹十日粮,遂与大夫期十日。至原十日而原不下,击金而退,罢兵而去。士有从原中出者,曰:“原三日即下矣。”群臣左右谏曰:“夫原之食竭力尽矣,君姑待之。”公曰:“吾与士期十日,不去是亡吾信也得原失信吾不为也。”遂罢兵而去。原人闻曰:“有君如彼其信也,可无归乎?”乃降公。卫②人闻曰:“有君如彼其信也,可无从乎?”乃降公。

                                        (节选自《晋文公攻原》)

【注释】①原:原国②卫:卫国

1.解释下列句子中加点的词语。

(1)吾妻之美我者,我也    

(2)原三日即

2.用“/”给下面句子断句,断两处。

臣诚知不如徐公美

3.下列句中加点词语意思或用法相同的一项是

A. 夫原之竭力尽矣           一或尽粟一石

B. 臣之客欲有求臣            所欲有甚生者

C. 遂与大夫十日             陈太丘与友

D. 此所谓战于朝廷           予观夫巴陵

4.将下面句子翻译成现代汉语。

(1)此所谓战胜于朝廷

(2)有君如彼其信也,可无归乎

5.国家的强盛,国君的作用十分重要。

(甲)文强调的是

(乙)文强调的是

 

七、现代文阅读
详细信息
12. 难度:中等

阅读下面选文,完成题。(15分)

团雾——高速公路上的杀手

①2013年6月4日6时许,在京港澳高速公路驻马店833-841千米路段,东西两侧车道突发16起交通事故,共造成56车相撞,致14人死亡。

②有关人员在分析上述事故的发生原因时发现,造成这些严重交通事故的杀手就是团雾。

③从气象学意义上讲,团雾的本质也是雾。受局部地区微气候环境的影响,在大雾中数十米到上百米的局部范围内,那些雾气更“浓”、能见度更低的雾,就是团雾,秋冬季昼夜温差较大、无风的夜间或是清晨6-8时,较容易出现团雾。团雾的形成,与局部小气候环境关系密切,其易出现的地域一般为地势低洼、空气湿度大的地区。另外,雨后山区的高速公路地段也较易出现团雾。

④与普通的雾相比,团雾具备以下几个特点:第一,与大雾弥漫有所不同,团雾的势力范围比较小,就像一朵落在地上的云彩,团雾似的,四顾朦胧,团雾以外,视线良好;第二,团雾内能见度很低,一般只有10-20米;第三,团雾覆盖范固呈分段形态,有的地方雾很少,有的地方雾很浓;第四,团雾的覆盖面积大小不一,大的团雾覆盖区域长约5000米,小的团雾覆盖区域长度仅有1000米。

⑤团雾因其飘浮不定和能见度低的特点,而被称为“高速公路杀手”。高速公路上的团雾,往往与重特大交通事故相伴发生,严重威胁着人们的生命财产安全。

⑥团雾的危害之所以这样大,究其原因,主要有以下几点:

⑦首先,团雾的特性造成了其在高速公路上多发。团雾不仅能在大雾天气中现身,就是在天气状况良好的情况下,也有可能在局部区域内出现。

⑧其次,驾驶员视觉的明暗适应特性不佳,是团雾路段内交通事故多发的原因之一。明适应指的是,人们从暗处走到明处,视觉感受性逐步提高的过程。正常情况下,人眼需要1分钟能完成明暗适应性的转换。暗适应就是由明到暗,人的视觉感受性逐步提高的过程,这个过程要比明适应慢得多。一般情况下,人眼需要15分钟才能恢复一半的视觉感受性,大概40分钟才能完全恢复。因此驾驶人由明朗路段一下子进入团雾路段时,周围环境的能见度大幅降低,人眼不能迅速适应,视力无法得到及时恢复,由此造成反应滞后,导致交通事故多发。

⑨再次,人类的知觉会因参照物的不同而产生错觉,使得团雾路段内交通事故多发。当车辆在高速公路上由明朗路段驶入团雾路段时,虽然驾驶员会本能地采取制动措施以降低车速,但往往会因为知觉错觉,低估进入团雾路段的车速。这就非常容易使前后车发生追尾。

⑩最后,人类的反应特性也是团雾路段内交通事故多发的原因之一。在车辆行驶过程中,驾驶员接收到各种各样的交通刺激信号,并对其中影响交通安全的信号做出反应。选择反应时间的长短,与刺激信号的辨别难度有关,辨别难度越大,反应时间越长。当车辆驶入团雾区后,四周白茫茫一片,降低了车辆给驾驶人的刺激强度,增大了驾驶员的辨别难度,使得他们很难从周围的环境中把车辆辨别出来,也就是使驾驶人的反应时间变长,从而延长了车辆的制动非安全区,导致道路交通事故发生的可能性大增。

此外,还要考虑驾驶人超速行驶、疲劳驾驶等交通违法行为,与团雾区能见度低的负面效果相互叠加,这也是造成团雾路段内交通事故多发的原因之一。

那么,面对团雾,我们该怎么办?

公安部交管局的专家提醒大家,驾车出行前要充分考虑天气情况,注意沿途天气预报。一般来讲,当低层水汽条件比较好的时候,团雾更容易出现,尤其是雨后一两天,如果天气晴好,就比较容易在清晨出现团雾。

同时,驾驶员行经团雾多发路段需加倍注意,如遇突发团雾,应保持镇定,不要慌乱,减速行驶。

    (选自《百科知识》2015年第1期,有改动)
1.用简洁的语言概括选文说明的主要内容。(3分)
2.简要分析选文第段在文中的作用。(4分)
3.选文第④段中面线句子运用了哪两种说明方法?有什么作用?(3分)
4.选文第⑤段中的加点词语“往往”能否删掉?为什么?(3分)
5.选出对选文内容理解有误的一项(   )(2分)

A.团雾的形成—般受空气湿度、风力、昼夜温差等方面条件影响。

B.和普通的雾相比,团雾能见度更低,势力范围较小,覆盖范围呈分段形态。

C.与人眼的暗适应特性相比,明适应特性对交通安全的影响更大。

D.途经团雾多发路段,要充分考虑天气情况,如遇突发团雾,要尽可能减速慢行。

 

详细信息
13. 难度:困难

温暖心窝的话语

包利民

①初中时,语文老师是个严厉的中年女人,姓王,那时我刚从农村转来县里中学,由于不了解这个老师,被她狠狠地批评了几次,以致一见她就害怕,心里有了阴影。

②当时我写字极潦草,虽然在王老师的调教下,已经工整了许多,却依然难以入眼。来新学校上学后,有一次交作文,我对作文还是有信心的,心想就算字写得难看些,作文的质量也能弥补不足。而且,听说王老师就要调走了,这些天上课一直有个年轻的林老师跟着听课,准备接手我们班的语文课。

③当我满怀希望地盼到把作文本发下来时,迫不及待地翻开,却如遭了当头一棒,我的三页作文被撕掉了!王老师有这个习惯,谁的作文写得不好,都会撕掉重写。我就经历了好几次。可是没想到,自己很有信心的作文,也是这个命运。而且全班就我一个人被撕了,心里黯淡到了极点。当我把重新写的作文交上去后,过了两天,课代表把我的作文本拿了回来。我翻开一看,还好,这次没有撕。

④我随意翻了翻,就在作文后面看到一句鲜红的评语:“你的作文写得是班上最好的,所以我把前一篇撕下来,留着作纪念了!”那一瞬间,我心里猛然一暖,再也没有了怨恨和不满,眼睛一下子就濡湿了!我跑去办公室,却见那个一直跟着听课的林老师在那里,她说:“王老师已经走了,调到别的城市去了!”

⑤王老师留在我作文本上的那句话,久久地温暖着我的学生岁月,及至以后走上写作这条路,与此也有着极大的关系。只是那以后,到现在的二十多年里,却再也没能见到她。

⑥大学毕业后我走上社会。有一年,我去了一个极偏僻遥远的大山深处的村庄,当了一段时间的代课老师。在那天涯海角般的地方,面对那些纯净的笑脸和清澈的眼睛,我渐渐地爱上那里。每天,除了给孩子们上课,更多的时候,孩子们会问我山外的事,听着我有声有色的讲述,他们的眼中全闪着向往的光。[来 

⑦我在那里呆了三个月,离开时,正是秋天,满山的树和花正绚烂得一片深情。孩子们爬上前面的那座山,然后,那个当班长的女生给了一张叠着的纸,让我出了山再看。当我来到镇上,坐上通往县城的汽车,大山已被远远地甩在了身后。我打开那张纸,是一行字:舍不得老师,可不会留您,以后我们会去山外找您!二十个字,二十种笔体,我知道是班上的二十个孩子每人一个字写下的!我回望去,,大山已淡成一道浅影,又在我濡湿的目光中朦胧起来。

⑧这几句温暖心窝的话语,都留在我的心里,在我的生命里开出永不凋零的花朵

⑨前年,我回到家乡的县城,在街上邂逅初中时后来教我们语文的林老师,她都已经有了白发,提起曾经给我作文本写下那句话的王老师,她却笑着说:“其实,那句话是我写的。王老师走了,我怕你对她有抱怨,我怕你因此对任何人失去信心,所以……”

⑩在七月的阳光下,我的眼睛刹那间又濡湿了。(选自《做人与处世》,有删改)
1.对于“我”那次交上去的作文,王老师和林老师分别作了什么事?(4分)
2.文中三次提到“我”的眼睛“濡湿”所包含的感情是否相同?为什么?(4分)
3.请从修辞运用的角度赏析第⑧段中画线的语句。(3分)
4.结合全文,说说第⑨段有何作用。根据你的理解,谈谈林老师是一位什么样的老师。

 

八、命题作文
详细信息
14. 难度:困难

写作

请以“我身边的         ”为题,写一篇作文,要求:(1)把题目补充完整;(2)文体不限;(3)600字以上;(4)文中不得出现真实的人名、地名、校名。

 

Copyright @ 2008-2013 满分5 学习网 ManFen5.COM. All Rights Reserved.